Hướng dẫn chi tiết cách kê khai thuế và nộp thuế môn bài 2020 qua mạng

Cách lập tờ khai lệ phí (thuế) môn bài qua mạng như thế nào? Cách nộp thuế môn bài điện tử qua mạng hoặc lập giấy nộp thuế môn bài tại ngân hàng như thế nào? HTKK sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cách kê khai và nộp thuế môn bài 2020 qua mạng.

Bước 1: Xác định số thuế môn bài phải nộp

Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư Mức thuế môn bài cả năm Bậc Mã Tiều mục
Trên 10 tỷ đồng3.000.000 đồng/năm Bậc 1 2862
Từ 10 tỷ đồng trở xuống2.000.000 đồng/năm Bậc 2 2863
Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác1.000.000 đồng/năm Bậc 3 2864

Chú ý

  • Nếu thành lập trong 6 tháng đầu năm (Từ 01/01 – 30/06): Phải nộp thuế Môn bài cả năm
  • Nếu thành lập trong 6 tháng cuối năm (Từ 01/07 – 31/12): Sẽ nộp thuế Môn bài: 1/2 năm.
  • Người nộp thuế chỉ khai lệ phí môn bài một lần khi mới ra kinh doanh. Trường hợp tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài.
    (Theo Công văn 1279/TCT-CS ngày 04/04/2017 của Tổng cục thuế).
  • Nếu Doanh nghiệp bạn đang hoạt động thì không phải nộp Tờ khai thuế môn bài nữa => Hàng năm (đầu năm) chỉ cần nộp Tiền thuế môn bài.
  • Nếu Doanh nghiệp mới thành lập hoặc Doanh nghiệp đang hoạt động mở thêm Chi nhánh thì phải nộp Tờ khai thuế môn bài và nộp tiền thuế môn bài.

Bước 2: Lập tờ khai thuế qua mạng

Để lập tờ khai thuế qua mạng thì yêu cầu Doanh nghiệp phải mua Chữ ký số và đã đăng ký khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử trên trang thuedientu.gov.vn. (Thường khi mua Chữ ký số sẽ được hướng dẫn và đăng ký bước này nhé. Nếu chưa đăng ký thì các bạn có thể nhờ bên Chữ ký số hướng dẫn để đăng ký hoặc liên hệ add Zalo 0906604333 HTKK.VN để được hỗ trợ)

Bước 2.1. Truy cập trang thuedientu.gov.vn

– Đăng nhập vào trang thuedientu.gdt.gov.vn bằng Tài khoản chữ ký số của Doanh nghiệp và chú ý là phải đăng nhập bằng tài khoản: MST-QL để sử dụng được 2 dịch vụ là “Nộp thuế điện tử” và “Khai thuế điện tử”.


Bước 3: Nộp thuế môn bài 2020 qua mạng

Nộp thuế môn bài 2020 tại ngân hàng

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *