Hướng dẫn cấp bù thời hạn chứng thư số NEWCA

Quý khách hàng/doanh nghiệp đang sử dụng chữ ký số Newca (cũ) dù chưa hết thời hạn đăng ký sử dụng nhưng lại nhận được thông báo về việc tạm dừng cấp chứng thư số, thì đừng vội lo lắng....