Tải phần mềm HTKK mới nhất

4.5/5 - (38 bình chọn)

Tải phần mềm Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản mới nhất tại đây.

Ngày phát hànhPhiên bảnTải bộ cài đặtHướng dẫn cài đặtHướng dẫn sử dụngNội dung cập nhật
21/04/20235.0.5Tải về (Link HTKK)Nội dung cập nhật
28/11/20224.9.7Tải về (Link HTKK)Nội dung cập nhật
11/11/20224.9.6Tải về (Link HTKK)Nội dung cập nhật
26/10/20224.9.5Tải về (Link HTKK)Nội dung cập nhật
06/10/20224.9.4Tải về (Link HTKK)Nội dung cập nhật
06/09/20224.9.3Tải về (Link HTKK)Nội dung cập nhật
17/08/20224.9.2Tải về (Link HTKK)Nội dung cập nhật
04/08/20224.9.1Tải về (Link HTKK)Nội dung cập nhật
14/07/20224.9.0Tải về (Link HTKK)Nội dung cập nhật
07/07/20224.8.9Tải về (Link HTKK)Nội dung cập nhật
30/06/20224.8.8Tải về (Link HTKK)Nội dung cập nhật
22/06/20224.8.7Tải về (Link HTKK)Nội dung cập nhật
14/06/20224.8.6Tải về (Link HTKK)Nội dung cập nhật
10/06/20224.8.5Tải về (Link HTKK)Nội dung cập nhật
31/05/20224.8.4Tải về (Link HTKK)Nội dung cập nhật
17/05/20224.8.3Tải về (Link HTKK)Nội dung cập nhật
05/05/20224.8.2Tải về (Link HTKK)Nội dung cập nhật
26/04/20224.8.1Tải về (Link HTKK)Nội dung cập nhật
19/04/20224.8.0Tải về (Link HTKK)Nội dung cập nhật
09/04/20224.7.9Tải về (Link HTKK)Nội dung cập nhật
02/04/20224.7.8Tải về (Link HTKK)Nội dung cập nhật
28/03/20224.7.7Tải về (Link HTKK)Nội dung cập nhật
25/03/20224.7.6Tải về (Link HTKK)Nội dung cập nhật
23/03/20224.7.5Tải về (Link HTKK)Nội dung cập nhật
21/03/20224.7.4Tải về (Link HTKK)
Tải về (Link Google Driver)
Nội dung cập nhật
17/03/20224.7.3Tải về (Link HTKK)
Tải về (Link Google Driver)
Nội dung cập nhật
23/02/20224.7.2Tải về (Link HTKK)
Tải về (Link Google Driver)
Nội dung cập nhật
19/02/20224.7.1Tải về (Link HTKK)
Tải về (Link Google Driver)
Nội dung cập nhật
18/02/20224.7.0Tải về (Link HTKK)
Tải về (Link Google Driver)
Nội dung cập nhật
17/02/20224.6.9Tải về (Link HTKK)
Tải về (Link Google Driver)
Nội dung cập nhật
15/02/20224.6.8Tải về (Link HTKK)
Tải về (Link Google Driver)
Hướng dẫn cài đặt HTKKHướng dẫn sử dụng HTKK Nội dung cập nhật
26/01/20224.6.7Tải về (Link HTKK)
Tải về (Link Google Driver)
Hướng dẫn cài đặt HTKKHướng dẫn sử dụng HTKK Nội dung cập nhật
19/01/20224.6.6Tải về (Link HTKK)
Tải về (Link Google Driver)
Hướng dẫn cài đặt HTKKHướng dẫn sử dụng HTKKNội dung cập nhật
03/01/20224.6.5Tải về (Link HTKK)
Tải về (Link Google Driver)
Hướng dẫn cài đặt HTKKHướng dẫn sử dụng HTKKNội dung cập nhật
02/01/20224.6.4Tải về (Link HTKK)
Tải về (Link Google Driver)
Hướng dẫn cài đặt HTKK Hướng dẫn sử dụng HTKK Nội dung cập nhật
25/12/20214.6.3Tải về (Link HTKK)
Tải về (Link Google Driver)
Hướng dẫn cài đặt HTKK Hướng dẫn sử dụng HTKK Nội dung cập nhật
15/11/20214.6.2Tải về (Link HTKK)
Tải về (Link Google Driver)
Hướng dẫn cài đặt HTKKHướng dẫn sử dụng HTKK Nội dung cập nhật
08/11/2021
4.6.1Tải về (Link HTKK)
Tải về (Link Google Driver)
Hướng dẫn cài đặt HTKKHướng dẫn sử dụng HTKK Nội dung cập nhật
05/08/20214.5.9Tải về (Link Google Driver)
Tải về (Link HTKK)
Hướng dẫn cài đặt HTKKHướng dẫn sử dụng HTKKNội dung cập nhật

Nội dung cập nhật HTKK 5.0.5

  Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.0.5 cập nhật thay đổi một số ràng buộc trên Biểu tổng hợp thông tin của thương nhân, tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ trên sàn giao dịch TMĐT (01/CCTT-TMĐT), cụ thể như sau:
– Cập nhật bỏ loại “Tờ khai bổ sung”, các sàn TMĐT kê khai theo 2 loại tờ khai là “Tờ khai lần đầu” hoặc “Tờ khai thay thế”
– Sửa tên chỉ tiêu “Mã quản lý trên sàn giao dịch TMĐT của người bán là thương nhân, tổ chức, cá nhân (Nhà cung cấp)” thành “Mã quản lý trên sàn giao dịch TMĐT của nhà cung cấp”.
– Sửa tên Loại hình:
+ Sửa tên “Cá nhân kinh doanh VN” thành “Cá nhân/hộ kinh doanh VN”
+ Sửa tên “Cá nhân kinh doanh nước ngoài” thành “Cá nhân/hộ kinh doanh nước ngoài (không cư trú)”
– Cập nhật chỉ tiêu “Trạng thái” như sau:
+ Nếu loại tờ khai là “Lần đầu” thì trạng thái mặc định “Thêm mới”
+ Nếu loại tờ khai là “Thay thế” thì trạng thái mặc định “Thay thế”
– Cật nhật bổ sung bắt buộc nhập các chỉ tiêu trên tờ khai và phụ lục như sau:
+ Đối với tờ khai chính 01/CCTT-TMĐT: Bắt buộc nhập “Tên nhà cung cấp”, “Loại hình”
+ Đối với phụ lục 01-1/CCTT-TMĐT: Bắt buộc nhập “Loại hình”
– Cập nhật danh sách “Tên ngân hàng”, bổ sung 2 giá trị vào danh mục là “Khác” và “Ví điện tử”
Bắt đầu từ ngày 22/04/2023, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 5.0.5 thay cho các phiên bản trước đây.
    

Nội dung cập nhật HTKK 4.9.4

1.Tờ khai thuế giá trị gia tăng (05/GTGT)
      Cập nhật bỏ ràng buộc bắt buộc nhập doanh thu chưa có thuế giá trị gia tăng [21] của 1 trong 2 hoạt động tại mục “Kê khai nghĩa vụ thuế”.
    2.Tờ khai thuế tài nguyên tạm tính đối với dầu khí (01/TAIN-DK)
      Cập nhật khi kê khai tờ khai theo lần phát sinh thì ứng dụng thực hiện in đúng kỳ kê khai.
    3.Danh sách số hiệu tài khoản thanh toán
      Cập nhật cho phép kết xuất tờ khai trong trường hợp để trống dữ liệu của bảng “Danh sách số hiệu tài khoản thanh toán của khách hàng là người nộp thuế”.
    4.Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài (01/NTNN)
      Cập nhật chức năng <Nhập xml> hiển thị đủ thông tin “Tỷ lệ thuế GTGT” và “Tỷ lệ thuế TNDN”.
    5.Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (05/TNDN)
      Cập nhật ứng dụng cho phép kê khai tờ khai bổ sung lần 2 trong trường hợp đã tồn tại tờ khai lần 1.
    6.Tờ khai cá nhân kinh doanh (01/CNKD)
      Cập nhật nếu tích chọn tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay thì cho phép sửa [28b], [29b], [30b], [31b].
    7.Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (03/TNDN)
      Cập nhật đối với loại chỉ tiêu “Cơ sở sản xuất khác tỉnh là nhà máy thủy điện nằm trên nhiều tỉnh” thì không tổng hợp thay đổi lên 01/KHBS.
    8.Tờ khai thuế giá trị gia tăng (01/GTGT)
      Cập nhật tại phụ lục 01-6/GTGT (dành cho CSSX): Bắt buộc nhập chỉ tiêu [14] hoặc [15]
    9.Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (01/TTĐB)
      Cập nhật ràng buộc tại phụ lục 01-3/TTĐB như sau:
      + Đối với dòng kê khai “Đơn vị phụ thuộc”, “địa điểm kinh doanh”: Bắt buộc nhập chỉ tiêu [09], [10].
      + Đối với loại chỉ tiêu “Nơi không có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh”: Không bắt buộc nhập chỉ tiêu [09], [10].
    10.Văn bản đề nghị hủy hồ sơ đề nghị hoàn thuế (01/ĐNHUY)
      Bổ sung mẫu biểu kê khai Văn bản đề nghị hủy hồ sơ đề nghị hoàn thuế.
    11.Cập nhật địa bàn hành chính trực thuộc tỉnh Bình Phước và tỉnh Cao Bằng.
      Cập nhật xã Thành Tâm thành phường Thành Tâm, xã Minh Hưng thành phường Minh Hưng, xã Minh Long thành phường Minh Long, xã Minh Thành thành phường Minh Thành, thị trấn Chơn Thành thành phường Hưng Long, tỉnh Bình Phước.
      Cập nhật xã Phong Nậm thành xã Phong Nặm, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Nội dung cập nhật HTKK 4.9.3

Danh sách số hiệu tài khoản thanh toán
Cập nhật bắt buộc nhập thông tin “Mã số thuế” của khách hàng là người nộp thuế.
Tờ khai thuế giá trị gia tăng (02/GTGT)
Cập nhật khi kê khai đối với kỳ quý, khi kê khai tờ khai bổ sung lần 2 hỗ trợ hiển thị thông tin của tờ khai bổ sung lần 1.
Văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa (01/ĐNXLNT)
Cập nhật độ rộng khi hiển thị trên màn hình kê khai của danh mục “Tiểu mục”
Tờ khai thuế giá trị gia tăng kinh doanh ngoại tỉnh (05/GTGT)
Cập nhật cho phép kê khai được tờ khai ngoại tỉnh.
Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (02/QTT-TNCN)
Cập nhật trường hợp không kê khai chỉ tiêu [47] Số thuế bù trừ cho khoản phải nộp ngân sách nhà nước thì không kết xuất ra giá trị các chỉ tiêu (6), (7), (8), (9) tại mục “Khoản nợ, khoản thu phát sinh đề nghị được bù trừ”

Nội dung cập nhật HTKK 4.9.2

Tờ khai lệ phí (01/LP)
Cập nhật đúng mã Loại lệ phí “Lệ phí đi qua vùng đất, vùng biển (không bao gồm lệ phí hàng hóa phương tiện quá cảnh)” khi kết xuất XML.
Bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN
Bổ sung chức năng tải bảng kê đối với Phụ lục Bảng kê sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo Thông tư số 37/2010/TT-BTC.
Tờ khai thuế giá trị gia tăng (01/GTGT)
Cập nhật kiểm tra cảnh báo đỏ khi thiếu mã địa bàn ở bộ chỉ tiêu [11]-Địa chỉ nơi có hoạt động sản xuất kinh doanh khác tỉnh nơi đóng trụ sở chính.
Tờ khai thuế giá trị gia tăng kinh doanh ngoại tỉnh (05/GTGT)
Cập nhật kiểm tra ràng buộc Cơ quan thuế nộp tờ khai phải khác tỉnh với trụ sở chính.
Tờ khai đăng ký thuế (05-ĐK-TH-TCT, 20-ĐK-TH-TCT)
Cập nhật kiểm tra nếu phường/xã không thuộc quận huyện hoặc quận huyện không thuộc tỉnh/Thành phố  tương ứng thì  cảnh báo đỏ.
Cập nhật nếu chọn tỉnh là “Bạc Liêu” thì danh mục Quận/Huyện hiển thị giá trị tương ứng.

Nội dung cập nhật HTKK 4.9.1

       1. Tờ khai thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản (01/TTS)
    – Cập nhật in đúng dữ liệu của chỉ tiêu [17] – Mã số thuế trên tờ khai
    2. Tờ khai thuế giá trị gia tăng (04/GTGT)
    – Cập nhật tổng hợp đúng dữ liệu lên 01/KHBS khi điều chỉnh dữ liệu kê khai trong trường hợp tích chọn “Hoạt động thu hộ CQNN có thẩm quyền giao” 
    3. Tờ khai lệ phí môn bài (01/LPMB) 
    – Cập nhật chỉ tiêu (4) – Mã số thuế người nộp lệ phí hoặc mã số địa điểm kinh doanh tại mục “1.Người nộp lệ phí môn bài” mặc định theo chỉ tiêu [05] – Mã số thuế trên tờ khai
    – Cập nhật tổng hợp đúng dữ liệu lên 01/KHBS trong trường hợp làm thay đổi tiểu mục hạch toán
    4.  Tờ khai quyết toán lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ phải nộp ngân sách nhà nước của doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (01/QT-LNCL)
    – Cập nhật tổng hợp đúng dữ liệu lên mục Số thuế phải nộp lên phụ lục phân bổ điều chỉnh tăng/giảm
    5. Tờ khai thuế giá trị gia tăng (01/GTGT)
    – Cập nhật không cảnh báo vàng nếu Chỉ tiêu [33] = [32] * 10% – (tổng cột (6) trên PL giảm thuế)
    – Cập nhật hiển thị mặc định STT thứ “1” đối với nhà máy đầu tiên trên phụ lục 01-2/GTGT
    6. Tờ khai danh sách số hiệu tài khoản thanh toán (01/DS-TK)
    – Cập nhật bỏ kiểm tra ràng buộc trùng số tài khoản giữa các dòng
    7. Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (04/CNV-TNCN)
    – Cập nhật ràng buộc:
    + Mở cho phép sửa chỉ tiêu [45] trên tờ khai, kiểm tra phải = tổng [40] trên phụ lục, sai khác cảnh báo đỏ.
    + Mở cho phép sửa chỉ tiêu [41] trên tờ khai, kiểm tra phải = tổng [19] trên phụ lục, sai khác cảnh báo đỏ
    8. Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (01/CNKD)
    – Cập nhật cho phép kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dịch vụ
    9. Tờ khai thuế tài nguyên (02/TAIN)
    – Cập nhật không cho phép kê khai loại tài nguyên “Khoáng sản kim loại” (là tài nguyên có thuế suất = 0)
    10. Tờ khai thuế bảo vệ môi trường (01/TBVMT)
    – Cập nhật tính đúng số thuế phải nộp theo từng tỉnh trên phụ lục 01-2/TBVMT

Nội dung cập nhật HTKK 4.8.9

       Cập nhật địa bàn hành chính trực thuộc tỉnh Bắc Giang đáp ứng Nghị quyết số 510/NQ-UBTVQH15 ngày 12/05/2022
Cập nhật xã Phương Sơn thành Thị trấn Phương Sơn, Huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
Cập nhật Xã Bắc Lý thành Thị trấn Bắc Lý, Huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (04/ĐTV-TNCN)
Bổ sung chức năng tải bảng kê đối với phụ lục bảng kê chi tiết (04-1/ĐTV-TNCN)
Tờ khai thuế Giá trị gia tăng (01/GTGT)
Cập nhật bỏ điều kiện kiểm tra ràng buộc [24] <= [23], [25] <= [24]. Bổ sung kiểm tra ràng buộc |24|<=|23|, |25|<=|24|
Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (03/TNDN)
Cập nhật phụ lục 03-8/TNDN: Đối với tờ khai nộp về Cục Thuế Doanh nghiệp lớn, nếu chọn loại chỉ tiêu là “Tỉnh nơi đóng trụ sở chính” thì ứng dụng hiển thị mặc định Cột 6 – “Cơ quan thuế quản lý” là “Cục Thuế Doanh nghiệp lớn”
Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (01/TTĐB)
Cập nhật khi chọn Hàng hóa, dịch vụ trong danh mục tại III.Hàng hóa thuộc trường hợp không phải chịu thuế TTĐB thì ứng dụng không cảnh báo đỏ.
Tờ khai thuế tài nguyên tạm tính đối với dầu khí (01/TAIN-DK)
Cập nhật trường hợp kê khai tổng cột (5) – Số thuế phát sinh phải nộp = chỉ tiêu [09] – Số thuế phải nộp thì ứng dụng không cảnh báo đỏ.

Nội dung cập nhật HTKK 4.8.8

       Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (NĐ 34/2022):
Cập nhật mẫu giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất bổ sung thông tin “Số thông báo (số, ký hiệu)” và bắt buộc nhập khi tích chọn loại thuế gia hạn là “Tiền thuê đất”
Tờ khai thuế giá trị gia tăng (04/GTGT)
Cập nhật tính chỉ tiêu [35] – Thuế giá trị gia tăng phải nộp trong trường hợp tích chọn thu hộ, nếu đính kèm phụ lục giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022 thì [35] = ([33] x [34]) – Thuế GTGT được giảm trên PL giảm thuế
Cập nhật ràng buộc các tờ khai thuế GTGT
Tờ khai 01/GTGT (TT80/2021): chỉ tiêu 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 32a cho phép nhập âm dương và bỏ ràng buộc 23a<=23, 24a<=24
Tờ khai 02/GTGT (TT80/2021): chỉ tiêu 22, 23 cho phép nhập âm dương
Tờ khai 03/GTGT (TT80/2021): chỉ tiêu 22, 23 cho phép nhập âm dương
Tờ khai 04/GTGT (TT80/2021): chỉ tiêu 21, 22, 24, 26, 28, 33 cho phép nhập âm dương

Nội dung cập nhật HTKK 4.8.7

       Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (02/QTT-TNCN) (TT92/2015):
Bổ sung chỉ tiêu “Tên tổ chức chi trả thu nhập” và “Mã số thuế”: Bắt buộc nhập nếu Cơ quan thuế nộp tờ khai là Cục Thuế Doanh nghiệp lớn
Cập nhật địa bàn hành chính trực thuộc tỉnh Thái Bình
Cập nhật Thị trấn Vũ Quý thành Xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Nội dung cập nhật HTKK 4.8.6

        Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (01/TTĐB):
Tại phụ lục 01-2/TTĐB:
Mục I: Cập nhật cho phép sửa cột (14) – Thuế TTĐB chưa được khấu trừ chuyển kỳ sau
Mục II: Cập nhật cho phép sửa cột (13) – Thuế TTĐB chưa được khấu trừ chuyển kỳ sau
Tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (03/DL-HDDT)
Bổ sung 2 loại hóa đơn là “Hóa đơn GTGT (Đặc thù theo quy định của BTC)”, “Hóa đơn bán hàng (Đặc thù theo quy định của BTC)”. Nếu chọn 1 trong 2 loại hóa đơn trên thì:
Ký hiệu mẫu hóa đơn: Nhập tối đa 12 ký tự, không kiểm tra định dạng
Ký hiệu hóa đơn: Người nộp thuế nhập, không kiểm tra định dạng
Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (02/QTT-TNCN)
Cập nhật bắt buộc nhập chỉ tiêu [07] – Quận/ Huyện, chỉ tiêu [08] – Tỉnh/Thành phố
Văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa (01/ĐNXLNT)
Cập nhật chỉ tiêu (8) – Số tiền phải nộp tại mục II.1: Cho phép nhập số >=0

Nội dung cập nhật HTKK 4.8.5

        Nâng cấp bổ sung Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất đáp ứng Nghị định số 34/2022/NĐ-CP
Bổ sung chức năng kê khai mẫu biểu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Nội dung cập nhật HTKK 4.8.4

         Nâng cấp bổ sung Văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa (01/ĐNXLNT) đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC
Bổ sung chức năng kê khai mẫu biểu Văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa
Cập nhật tên địa bàn hành chính thuộc tỉnh Thái Bình
Cập nhật “Xã Vũ Quí” thành “Thị trấn Vũ Quý” – Huyện Kiến Xương – tỉnh Thái Bình
Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hãng vận tải nước ngoài (01/VTNN)
Cập nhật chức năng kết xuất xml: Kết xuất đủ thông tin Tổng cộng của các cột dữ liệu trên bảng kê 01-1/VTNN
Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (03/TNDN)
Cập nhật mã Hồ sơ của phụ lục 03-3A/TNDN là 00660601, phụ lục 03-3B/TNDN là 00660801
Tờ khai thuế tài nguyên (01/TAIN)
Cập nhật hiển thị thông tin Số thứ tự của nhà máy thứ nhất trên bảng kê 01-1/TAIN
Tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài (02/NTNN, 04/NTNN)
Cập nhật kiểm tra trên phụ lục 02-2/NTNN: Kiểm tra các cột (2), (4), (6), (7), (8) không được phép đồng thời trùng nhau giữa các dòng
Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (01/XSBHĐC) theo Thông tư 92/2015/TT-BTC
Cập nhật cho phép xóa phụ lục 01-1/PL-CNKD khi kê khai tờ khai bổ sung
Bắt đầu từ ngày 01/06/2022, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.8.4 thay cho các phiên bản trước đây.

Nội dung cập nhật HTKK 4.8.3

               Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (02/QTT-TNCN)
Cập nhật nguyên tắc tính Số tăng/giảm phải nộp hạch toán = chênh lệch chỉ tiêu ([32]- [34] – [36] + [37] – [40] – [41] – [43])
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (06/TNCN)
Cập nhật tổng hợp đúng các chỉ tiêu [25], [28], [31], [34], [37], [40] trên tờ khai bổ sung là loại chỉ tiêu phải nộp
Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (05/QTT-TNCN)
Cập nhật hiển thị đúng dữ liệu cột (7) – Điều chỉnh tăng/giảm nghĩa vụ thuế trên phụ lục 01-1/KHBS khi mở lại tờ khai bổ sung 05/QTT-TNCN
Tờ khai quyết toán lợi nhuận sau thuế còn lại (01/QT-LNCL)
Cập nhật bắt buộc nhập Địa bàn nơi có hoạt động kinh doanh và Cơ quan thuế quản lý địa bàn nhận phân bổ trên phụ lục 01-1/QT-LNCL
Tờ khai quyết toán thuế nhà thầu (02/NTNN)
Cập nhật chức năng kết xuất tờ khai có “Kỳ kê khai” là năm quyết toán lấy theo năm của “Đến ngày” kết thúc hợp đồng.

Nội dung cập nhật HTKK 4.8.2

               Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.8.2 bổ sung Tờ Danh sách số hiệu tài khoản thanh toán đáp ứng Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ đồng thời cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai HTKK 4.8.1, cụ thể như sau:
Bổ sung Tờ Danh sách số hiệu tài khoản thanh toán đáp ứng Nghị định 126/2020/NĐ-CP
Bổ sung chức năng kê khai mẫu biểu Danh sách số hiệu tài khoản thanh toán
Cập nhật các nội dung phát sinhTờ khai 01/GTGT
Cập nhật hiển thị đúng tên chỉ tiêu [24] – Thuế GTGT của Hàng hóa dịch vụ mua vào trên phụ lục 01-1/KHBS đối với tờ khai bổ sung có điều chỉnh giá trị của chỉ tiêu này.Tờ khai 01/TAIN và tờ khai 02/TAIN
Cập nhật tại phụ lục 01-1/TAIN: Bắt buộc nhập cột Loại chỉ tiêuTờ khai 01/CNKD
Cập nhật hiển thị đúng dữ liệu chỉ tiêu [28], [29], [30], [31], [32] tại cột b, d khi mở lại tờ khai
Bắt đầu từ ngày 06/05/2022, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.8.2 thay cho các phiên bản trước đây.

Nội dung cập nhật HTKK 4.8.1

                Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.8.1 đáp ứng Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 quy định Chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 đồng thời cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai HTKK 4.8.0, cụ thể như sau:
Cập nhật bổ sung phụ lục giảm thuế giá trị gia tăng theo nghị quyết số 43/2022/QH15
Bổ sung phụ lục giảm thuế giá trị gia tăng theo nghị quyết số 43/2022/QH15 đính kèm các tờ khai 01/TTS và tờ khai 01/CNKD đối với các kỳ tính thuế từ ngày 01/02/2022
Cập nhật các nội dung phát sinhTờ khai 01/CNKD
Tại bảng kê 01-2/BK-HĐKD: Cập nhật định dạng các cột [08], [10], [12], [14] cho phép nhập định dạng số thập phân, tối đa 3 số sau dấu phẩyTờ khai 01/QT-LNCL
Cập nhật nếu chỉ tiêu [17] trên tờ khai lớn hơn 0 thì không bắt buộc phải đính kèm phụ lục 01-1/QT-LNCL Tờ khai 01/TTĐB
Cập nhật cột (10) – Số thuế TTĐB đã nộp trên 1 đơn vị hang hóa nhập khẩu tại mục II của Phụ lục 01-2/TTĐB: Vẫn tính theo công thức, mở cho phép sửa định dạng số >=0Tờ khai 04/GTGT
Bổ sung chức năng tải bảng kê đối với Phụ lục giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 43/2022/QH15
Bắt đầu từ ngày 27/04/2022, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.8.1 thay cho các phiên bản trước đây.

Nội dung cập nhật HTKK 4.8.0

             Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.8.0 đáp ứng Luật số 03/2022/QH15 đồng thời cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai HTKK 4.7.9, cụ thể như sau:
Cập nhật danh mục thuế tiêu thụ đặc biệt
Cập nhật danh mục bổ sung các giá trị sau:
Xe ô tô chạy điện khác – mã 10404070
Xe ô tô chạy điện bằng pin – mã 10404075
Loại chở người từ 9 chỗ trờ xuống – mã 104040751
Loại chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ – mã 104040752
Loại chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ – mã 104040753
Loại thiết kế vừa chở người, vừa chở hàng – mã 104040754
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (05/KK-TNCN):
Cập nhật chức năng in: in đúng kiểu kỳ tính thuế trong trường hợp kê khai theo quý
Tờ khai quyết toán lợi nhuận sau thuế còn lại (01/QT-LNCL)
Cập nhật tên ngành nghề “Hoạt động xổ số điện toán” thành “Hoạt động xổ số kiến thiết, xổ số điện toán”.
Cập nhật tiểu mục hạch toán của ngành nghề “Hoạt động xổ số điện toán” thành 1153
Tờ khai thuế giá trị gia tăng (01/GTGT)
Cập nhật chỉ tiêu [26] – Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuếgiá trị gia tăng: cho phép nhập tối đa 15 ký tự
Cập nhật chức năng nhập xml: Hiển thị đúng giá trị cột (4) – Thuế suất/tỷ lệ tính thuế GTGT theo quy định và cột (5) – Thuế GTGT được giảm
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (02/KK-TNCN)
Cập nhật cho phép kết xuất XML thành công nếu để trống chỉ tiêu [13] – Mã số thuế của tổ chức chi trả thu nhập
Cập nhật cho phép sửa chỉ tiêu [23] – giảm trừ cho bản thân
Tờ khai phí bảo vệ môi trường (01/PBVMT, 02/PBVMT)
Cập nhật cảnh báo đỏ giữa các dòng nếu kê khai đồng thời trùng các cột (2), (7), (8)
Tờ khai phụ thu tạm tính (01/PTHU-DK)
Cập nhật chỉ tiêu [23] – Sản lượng dầu lãi được chia tạm tính: Cho phép nhập định dạng số thập phân 2 số sau dấu phẩy
Cập nhật tính đúng công thức chỉ tiêu [27]
Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (02/QTT-TNCN)
Cập nhật tính đúng công thức chỉ tiêu [44] – Tổng số thuế nộp thừa trong kỳ
Cập nhật nếu chọn “Quyết toán không đủ 12 tháng” thì cho phép khai vắt năm, Từ tháng phải thuộc năm quyết toán
Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (04/TNDN)
Cập nhật đối với tờ khai theo lần phát sinh không cho phép chọn Trường hợp quyết toán
Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (02/TNDN)
Cập nhật trường hợp chọn nộp tờ khai về Cục Thuế Doanh nghiệp lớn thì cho chọn [09d] trong danh mục
Tờ quyết toán thuế thu nhập cá nhân (05/QTT-TNCN)
Cập nhật nguyên tắc tổng hợp chỉ tiêu [41], tăng [41] thì cột (7) nhận giá trị âm, giảm [41] thì cột (7) nhận giá trị dương
Bắt đầu từ ngày 20/04/2022, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.8.0 thay cho các phiên bản trước đây.

Nội dung cập nhật HTKK 4.7.9

             Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.7.9 đáp ứng Nghị quyết số 469/NQ-UBTVQH15 ngày 15/02/2022 về việc thành lập các phường thuộc Thị xã Phổ Yên và thành lập Thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đồng thời cập nhật một số nội dung trong quá trình triển khai HTKK 4.7.8, cụ thể như sau:
Cập nhật địa bàn hành chính đáp ứng Nghị quyết số 469/NQ-UBTVQH15 ngày 15/02/2022:
Cập nhật địa bàn hành chính đáp ứng thành lập 09 phường thuộc thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên như sau
Cập nhật xã Đắc Sơn thành phường Đắc Sơn
Cập nhật xã Đông Cao thành phường Đông Cao
Cập nhật xã Hồng Tiến thành phường Hồng Tiến
Cập nhật xã Nam Tiến thành phường Nam Tiến
Cập nhật xã Tân Hương thành phường Tân Hương
Cập nhật xã Tân Phú thành phường Tân Phú
Cập nhật xã Thuận Thành thành phường Thuận Thành
Cập nhật xã Tiên Phong thành phường Tiên Phong
Cập nhật xã Trung Thành thành phường Trung Thành
Cập nhật Thị xã Phổ Yên thành Thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
Cập nhật một số nội dung phát sinh
Cập nhật tờ khai thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản (01/TTS):
Cập nhật không hiển thị cảnh báo đỏ chỉ tiêu “Mã hợp đồng” khi kê khai bằng MST 13 số.
Cập nhật Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC):
Cập nhật tính đúng cột “Số lượng” trên Phụ lục mẫu 3.12 – Kỳ báo cáo cuối cùng trong trường hợp nhập “Từ số” bằng “Đến số”
Cập nhật tờ khai thuế thu nhập cá nhân (05/KK-TNCN):
Cập nhật không cảnh báo đỏ “Bắt buộc nhập” tại mục II trên bảng kê 05-1/BK-PBT-TNCN
Cập nhật tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính đối với dầu khí (01/TNDN-DK):
Cập nhật kết xuất đúng định dạng chỉ tiêu [09] trên phụ lục 01/PL-DK
Cập nhật không hiển thị cảnh báo đỏ trong trường hợp nhập đúng dữ liệu tổng cột (5) bằng chỉ tiêu [09] trên phụ lục 01/PL-DK
Bắt đầu từ ngày 09/04/2022, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.7.9 thay cho các phiên bản trước đây.

Nội dung cập nhật HTKK 4.7.8

          Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.7.8 bổ sung các mẫu tờ khai quý theo mẫu biểu quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế đồng thời cập nhật một số nội dung trong quá trình triển khai HTKK 4.7.7, cụ thể như sau:
Nâng cấp bổ sung các mẫu biểu tờ khai quý theo Thông tư 80/2021/TT_BTC:
Tờ khai phí, lệ phí và các khoản thu khác do cơ quan đại diện nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài thực hiện thu (01/PHLPNG)
Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hãng hàng không ở nước ngoài (01/HKNN)
Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài (01/TBH)
Tờ khai phụ thu tạm tính (01/PTHU-DK)
Tờ khai thuế đối với hoạt động khai thác tài sản bảo đảm trong thời gian chờ xử lý (01/KTTSBĐ)
Cập nhật một số nội dung phát sinh
Cập nhật tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (03/TNDN):
Cập nhật kết chuyển giá trị từ phụ lục lên các chỉ tiêu G1, G2, G3, G4.
Cập nhật chức năng in: Cập nhật in đúng tên phụ lục Thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm là “Phụ lục Thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm theo nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15”
Cập nhật tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài (02/NTNN):
Cập nhật không bắt buộc nhập cột [10] – số lượng lao động tại bảng kê 02-1/NTNN.
Cập nhật tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (02/QTT-TNCN):
Cập nhật chức năng kết xuất XML đủ dữ liệu thông tin Người ký đã nhập.
Bắt đầu từ ngày 02/04/2022, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.7.8 thay cho các phiên bản trước đây.

Nội dung cập nhật HTKK 4.7.7

        Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.7.7 nâng cấp chức năng kê khai tờ khai bổ sung quyết toán thuế TNDN (03/TNDN) theo mẫu biểu quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và một số nội dung khác, cụ thể như sau:
Nâng cấp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (03/TNDN) theo Thông tư 80/2021/TT-BTC:
Nâng cấp bổ sung chức năng kê khai tờ khai bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệp (03/TNDN).
Cập nhật tờ khai thuế giá trị gia tăng (01/GTGT)
Cập nhật chỉ tiêu [36] – Thuế giá trị gia tăng phát sinh trong kỳ: ứng dụng hỗ trợ tính theo công thức, nếu âm thì hiển thị đúng giá trị âm.
Cập nhật tờ khai quyết toán thuế tài nguyên đối với dầu khí (02/TAIN-VSP)
Cập nhật định dạng nhập chỉ tiêu [28] – Giá tính thuế tài nguyên trong kỳ tính thuế: cập nhật định dạng cho phép nhập 6 số thập phân sau dấu phẩy
Cập nhật không hiển thị cảnh báo đỏ tại chỉ tiêu [30] – Số tiền thuế tài nguyên phải nộp trong kỳ tính thuế trong trường hợp sửa giá trị trong ngưỡng cho phép.
Bắt đầu từ ngày 29/03/2022, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.7.7 thay cho các phiên bản trước đây.

Nội dung cập nhật HTKK 4.7.6

        Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.7.6 bổ sung các mẫu quyết toán thuế còn lại của kỳ tính thuế năm 2021 theo mẫu biểu quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, cụ thể như sau:
Nâng cấp bổ sung các mẫu hồ sơ quyết toán thuế còn lại theo quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC, bao gồm:
Tờ khai quyết toán phí: mẫu 02/PBVMT, 02/PHLPNG.
Tờ khai thuế vận tải nước ngoài: mẫu 01/VTNN.
Tờ khai quyết toán dầu khí: mẫu 02/LNCN-PSC, 02/LNCN-VSP, 02/TAIN-VSP, 01/ĐCĐB-VSP, 02/PTHU-VSP, 02/TNDN-VSP, 02/PTHU-DK, 03/PTHU-DK, 02/TAIN-DK, 02/TNDN-DK, 01/QT-LNCL.
Tờ khai quyết toán lợi nhuận còn lại: mẫu 01/QT-LNCL
Cập nhật tờ khai quyết toán thuế tài nguyên (mẫu 02/TAIN)
Cập nhật chức năng kết xuất XML đối với trường hợp nhập từ 2 nhà máy trở lên trên phụ lục 01-1/TAIN
Cập nhật tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (05/QTT-TNCN)
Cập nhật chức năng in: in đúng tên bảng kê 05-2/BK-TNCN là “Bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần”.
Cập nhật hiển thị đủ dữ liệu trên 05/QTT-TNCN đã kê khai trong hệ thống khi cập nhật HTKK lên phiên bản mới.
Bắt đầu từ ngày 26/03/2022, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.7.6 thay cho các phiên bản trước đây.

Nội dung cập nhật HTKK 4.7.5

        Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.7.5 cập nhật một số nội dung phát sinh, cụ thể như sau:
Cập nhật tờ khai quyết toán thuế TNCN (mẫu 02/QTT-TNCN):
Cập nhật tổng hợp chỉ tiêu [27] – Cho những người phụ thuộc được giảm trừ từ bảng kê 02-1/BK-QTT.
Cập nhật tờ khai quyết toán thuế TNCN (mẫu 05/QTT-TNCN):
Cập nhật thay đổi ràng buộc chỉ tiêu [21] phải nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu ([16] – [20]) thay cho ràng buộc chỉ tiêu [21] phải nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu [18].
 Cập nhật nhận đúng giá trị chỉ tiêu [17] – Tổng số tiền giảm trừ gia cảnh từ bảng kê excel, không cảnh báo đỏ trong trường hợp giá trị [17] nhỏ hơn hoặc bằng số giảm trừ bản thân cộng số tiền giảm trừ người phụ thuộc.
Cập nhật bổ sung thông báo trong trường hợp nhập sai định dạng mã số thuế người phụ thuộc trên bảng kê 05-3/BK-TNCN.
Cập nhật tờ khai thuế giá trị gia tăng (mẫu 01/GTGT):
Cập nhật các chỉ tiêu [23], [23a], [24], [24a], [25], [26], [29], [30], [32], [32a]: chỉ cho phép nhập số dương
Cập nhật tờ khai quyết toán thuế tài nguyên (mẫu 02/TAIN):
Cập nhật cho phép kết xuất XML tờ khai trong trường hợp cột chênh lệch giữa số quyết toán với số đã kê khai nhận giá trị âm
Bắt đầu từ ngày 24/03/2022, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.7.5 thay cho các phiên bản trước đây.

Nội dung cập nhật HTKK 4.7.4

       Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.7.4 cập nhật một số nội dung phát sinh đối với các tờ khai quyết toán thuế TNCN và TNDN, cụ thể như sau:
Cập nhật tờ khai quyết toán thuế TNCN (mẫu 02/QTT-TNCN):
Đối với các tờ khai có chỉ tiêu [46] – Số thuế hoàn trả cho người nộp thuế lớn hơn 5 triệu thì không cho phép hoàn trả theo hình thức “Tiền mặt”.
Cập nhật tờ khai quyết toán thuế TNCN (mẫu 05/QTT-TNCN):
Cập nhật không bắt buộc nhập “Ngày sinh người phụ thuộc trên bảng kê 05-3/BK-TNCN”
Cập nhật không cảnh báo đỏ tại chỉ tiêu “Tổng số tiền giảm trừ gia cảnh” trong trường hợp nhập đúng số tiền so với số lượng người phụ thuộc trên bảng kê 05-3/QTT-TNCN
Cập nhật tờ khai quyết toán thuế TNDN (mẫu số 03/TNDN):
Cập nhật cho phép chọn địa bàn phân bổ trên bảng kê phân bổ 03-8/TNDN
Cập nhật không cảnh báo đỏ tại phụ lục 03-3A trong trường hợp nhập dữ liệu hợp lệ
Cập nhật chỉ tiêu C1 cho phép nhận giá trị âm
Bắt đầu từ ngày 21/03/2022, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.7.4 thay cho các phiên bản trước đây.

Nội dung cập nhật HTKK 4.7.3

     Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.7.3 đáp ứng yêu cầu khai, nộp và xử lý một số mẫu hồ sơ quyết toán thuế của kỳ tính thuế năm 2021 theo mẫu biểu quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, cụ thể như sau:
Nâng cấp đáp ứng yêu cầu khai, nộp các các mẫu hồ sơ quyết toán thuế theo quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC, bao gồm:
Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên mẫu 02/TAIN.
Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu 03/TNDN, 04/TNDN.
Tờ khai quyết toán phí mẫu 02/PH.
Tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 02/NTNN, 04/NTNN.
Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu 05/QTT-TNCN.
Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu 02/QTT-TNCN

Nội dung cập nhật HTKK 4.7.2

    Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.7.2 cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai ứng dụng HTKK 4.7.1, cụ thể như sau:
Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (01/TTĐB)Cập nhật bổ sung chức năng tải bảng kê đối với phụ lục 01-2/TTĐB
Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (01/CNKD)Cập nhật bổ sung chức năng tải bảng kê đối với phụ lục 01-1/BK-CNKD, 01-2/BK-HĐKD
Tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (03/DL-HĐĐT)Cập nhật cho phép người nộp thuế lập nhiều tờ khai 03/DL-HĐĐT trong cùng 1 kỳ tính thuế;
Bổ sung mức thuế suất 8%;
Cập nhật bỏ 2 loại hóa đơn 03XKNB và 04HGDL.
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (05/KK-TNCN)Cập nhật không bắt cảnh báo đỏ trong trường hợp Tổng cột [10] trên phụ lục 05-1/PBT-KK-TNCN bằng với chỉ tiêu [21] trên tờ khai
Tờ khai thuế giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư (02/GTGT)Cập nhật: Nếu nộp về Cơ quan thuế quản lý thì được nộp cho Chi cục Thuế. Nếu nộp cho nơi có dự án đầu tư khác tỉnh thì nộp cho Cục Thuế
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (06/TNCN)Cập nhật chỉ cho phép kê khai phụ lục 06-1/BK-TNCN đối với kỳ kê khai tháng/quý cuối cùng trong năm.
Bắt đầu từ ngày 24/02/2022, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.7.2 thay cho các phiên bản trước đây.

Nội dung cập nhật HTKK 4.7.1

  Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.7.1 cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai ứng dụng HTKK 4.7.0, cụ thể như sau:
Tờ khai thuế giá trị gia tăng (01/GTGT)
      Cập nhật phụ lục 01-6/GTGT đối với đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh là cơ sở sản xuất
Cập nhật công thức tính cột [17] – Số thuế phải nộp cho từng tỉnh nơi có cơ sở sản xuất và cột [21] – Số thuế phải nộp cho từng tỉnh nơi có cơ sở sản xuất trong trường hợp [06] < ([19] + [20])
Cập nhật không bắt buộc nhập cột [14] – Doanh thu sản phẩm sản xuất của cơ sở sản xuất (chưa có thuế GTGT) đối với Hàng hóa chịu thuế 5%
Tờ khai thuế giá trị gia tăng (05/GTGT)Cập nhật không bắt buộc mục II – Kê khai thông tin của hợp đồng xây dựng.
Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (01/TTĐB)Cập nhật không bắt buộc nhập cột (4) – Số lượng tiêu thụ trong kỳ và cột (5) – Doanh thu bán (chưa có thuế GTGT)
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (06/TNCN)Cập nhật kết xuất đủ dữ liệu các trường ‘Người ký’, ‘Ngày ký’
Bắt đầu từ ngày 20/02/2022, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.7.1 thay cho các phiên bản trước đây.

Nội dung cập nhật HTKK 4.7.0

 Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.7.0 cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai ứng dụng HTKK 4.6.9, cụ thể như sau:

Tờ khai thuế giá trị gia tăng (01/GTGT):
Cập nhật không bắt buộc nhập chỉ tiêu [09] trong trường hợp người nộp thuế không nộp tờ khai đến tỉnh nơi khác trụ sở chính.
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (06/TNCN)
Cập nhật không bắt buộc nhập chỉ tiêu [27] – Số thuế được giảm theo hiệp định tránh đánh thuế hai lần trên phụ lục 06-1/BK-TNCN
Tờ khai Báo cáo dự kiến sản lượng dầu khí khai thác và tỷ lệ tạm nộp thuế (01/BCTL-DK)
Cập nhật không bắt buộc nhập chỉ tiêu (8) – Tỷ lệ lãi nước chủ nhà nộp NSNN
Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (01/TTĐB)
Tại mục III.Hàng hóa thuộc trường hợp không phải chịu thuế TTĐB: Cập nhật khóa, không có dữ liệu tại các cột từ (6) đến (11)
Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài (01/NTNN)
Tại chức năng kê khai: cho phép kê khai các dòng cùng tên nhà thầu, cùng ngành nghề, cùng hợp đồng, cùng ngày thanh toán nhưng khác tỷ lệ % tính thuế

Cập nhật hiển thị đúng mã khi chọn ngành nghề ‘Thương mại: phân phối, cung cấp hàng hóa, nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị; phân phối, cung cấp hàng hóa, nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị gắn với dịch vụ tại Việt Nam {bao gồm cả cung cấp hàng hóa theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ (trừ trường hợp gia công hàng hóa cho tổ chức, cá nhân nước ngoài); cung cấp hàng hóa theo điều kiện giao hàng của Các điều khoản thương mại quốc tế – Incoterms}’ trên bảng kê excel
Bắt đầu từ ngày 19/02/2022, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.7.0 thay cho các phiên bản trước đây.

Nội dung cập nhật HTKK 4.6.9

Nâng cấp các mẫu biểu tờ khai bổ sung cho các mẫu sau đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022, bao gồm:
Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 01/GTGT, 02/GTGT, 03/GTGT, 04/GTGT (kỳ tháng/quý), 05/GTGT (kỳ tháng) (bao gồm cả phụ lục miễn giảm đáp ứng Nghị quyết số 43/2022/QH15 về giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% trong năm 2022)
Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu 01/TTĐB, 02/TTĐB (kỳ tháng).
Tờ khai thuế tài nguyên mẫu 01/TAIN (kỳ tháng).
Tờ khai phí bảo vệ môi trường mẫu 01/PBVMT (kỳ tháng/quý).
Tờ khai phí, lệ phí mẫu 01/PH, 01/LP (kỳ tháng)
Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN, 03/NTNN (kỳ tháng).
Tờ khai thuế bảo vệ môi trường mẫu 01/TBVMT (kỳ tháng)
Tờ khai các khoản thu về đất mẫu 01/SDDNN, 03/SDDNN, 01/TMĐN (kỳ năm).
Tờ khai dầu khí mẫu 01/LNCN-PSC, 01/TAIN-DK, 01/TNDN-DK, 01/LNCN-VSP, 01/TK-VSP (kỳ tháng ), 01/BCTL-DK (kỳ năm).
Tờ khai nhà cung cấp nước ngoài mẫu 03/NCCNN (kỳ tháng)
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 04/CNV-TNCN, 04/ĐTV-TNCN 02/KK-TNCN, 05/KK-TNCN, 06/TNCN (kỳ tháng/quý)
Bắt đầu từ ngày 18/02/2022, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.6.9 thay cho các phiên bản trước đây.

Nội dung cập nhật HTKK 4.6.8

Nâng cấp các mẫu biểu tờ khai thuế lần đầu theo tháng (và theo quý đối với các HSKT cùng ký hiệu mẫu với kỳ tháng) và một số mẫu khai theo năm quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC, bao gồm:Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 01/GTGT, 02/GTGT, 03/GTGT, 04/GTGT (kỳ tháng/quý), 05/GTGT (kỳ tháng).
Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu 01/TTĐB, 02/TTĐB (kỳ tháng).
Tờ khai thuế tài nguyên mẫu 01/TAIN (kỳ tháng).
Tờ khai phí bảo vệ môi trường mẫu 01/PBVMT (kỳ tháng).
Tờ khai phí, lệ phí mẫu 01/PH, 01/LP (kỳ tháng).
Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN, 03/NTNN (kỳ tháng).
Tờ khai thuế bảo vệ môi trường mẫu 01/TBVMT (kỳ tháng).
Tờ khai các khoản thu về đất mẫu 01/SDDNN, 03/SDDNN, 01/TMĐN (kỳ năm)
Tờ khai dầu khí mẫu 01/LNCN-PSC, 01/TAIN-DK, 01/TNDN-DK, 01/LNCN-VSP, 01/TK-VSP (kỳ tháng), 01/BCTL-DK (kỳ năm)
Tờ khai nhà cung cấp nước ngoài mẫu 03/NCCNN, 04/NCCNN (kỳ tháng).
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 04/CNV-TNCN, 04/ĐTV-TNCN 02/KK-TNCN, 05/KK-TNCN, 06/TNCN (kỳ tháng/quý)
Bắt đầu từ ngày 16/02/2022, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.6.8 thay cho các phiên bản trước đây.

Nội dung cập nhật HTKK 4.6.7

1. Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp của cá nhân có thu nhập từ tiền công, tiền lương:
Cập nhật đối với trường hợp thay đổi thông tin đăng ký thuế thì không bắt buộc nhập “Loại giấy tờ tùy thân”.
2. Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước
Cập nhật xử lý khi NNT nộp đề nghị hoàn kết xuất từ ứng dụng HTKK nhận được cảnh báo “Loại thuế không tồn tại”
3. Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài (01/NTNN)
Cập nhật kiểm tra chỉ tiêu [12] phải nhỏ hơn hoặc bằng giá trị sau khi làm tròn từ số thập phân của giá trị ([10] x [11])
4. Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền công, tiền lương (20-ĐK-TH-TCT)
Cập nhật chức năng tải bảng kê

Nội dung cập nhật HTKK 4.6.6

Nâng cấp các mẫu biểu tờ khai theo lần phát sinh đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC, có hiệu lực từ 01/01/2022, bao gồm:
Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 04/GTGT, 05/GTGT.
Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu 02/TNDN, 04/TNDN, 05/TNDN, 06/TNDN.
Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu 01/TTĐB, 02/TTĐB.
Tờ khai thuế tài nguyên mẫu 01/TAIN.
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 04/CNV-TNCN, 04/ĐTV-TNCN, 04/TKQT-TNCN, 04/NNG-TNCN.
Tờ khai phí bảo vệ môi trường mẫu 01/PBVMT.
Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN, 03/NTNN.
Tờ khai dầu khí mẫu 03/TNDN-DK, 01/LNCN-PSC, 01/TAIN-DK, 01/TNDN-DK, 01/TNS-DK, 01-1/TNDN-VSP, 01/LNCN-VSP, 01/TK-VSP, 01-1/PTHU-VSP.
Tờ khai cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên mẫu 01/CTLNĐC.
Tờ khai lệ phí môn bài mẫu 01/LPMB.
Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước mẫu số 01/HT
Cập nhật hết hiệu lực các tờ khai mẫu cũ trước hiệu lực của Thông tư số 80/2021/TT-BTC: Tổ chức, cá nhân kê khai tờ khai tháng/quý/năm và lần phát sinh của kỳ tính thuế từ 01/01/2022 trở đi và kê khai tờ khai quyết toán năm của kỳ tính thuế năm 2021 trở đi thực hiện kê khai theo mẫu biểu của Thông tư số 80/2021/TT-BTC;

Nội dung cập nhật HTKK 4.6.5

1. Nâng cấp các mẫu biểu tờ khai theo lần phát sinh đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC, có hiệu lực từ 01/01/2022, bao gồm:
– Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 04/GTGT, 05/GTGT.Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu 02/TNDN, 04/TNDN, 05/TNDN, 06/TNDN.
– Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu 01/TTĐB, 02/TTĐB.
– Tờ khai thuế tài nguyên mẫu 01/TAIN.
– Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 04/CNV-TNCN, 04/ĐTV-TNCN, 04/TKQT-TNCN, 04/NNG-TNCN.
– Tờ khai phí bảo vệ môi trường mẫu 01/PBVMT.
– Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN, 03/NTNN.
– Tờ khai dầu khí mẫu 03/TNDN-DK, 01/LNCN-PSC, 01/TAIN-DK, 01/TNDN-DK, 01/TNS-DK, 01-1/TNDN-VSP, 01/LNCN-VSP, 01/TK-VSP, 01-1/PTHU-VSP.
– Tờ khai cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên mẫu 01/CTLNĐC.
– Tờ khai lệ phí môn bài mẫu 01/LPMB.
– Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước mẫu số 01/HT
– Cập nhật hết hiệu lực các tờ khai mẫu cũ trước hiệu lực của Thông tư số 80/2021/TT-BTC: Tổ chức, cá nhân kê khai tờ khai tháng/quý/năm và lần phát sinh của kỳ tính thuế từ 01/01/2022 trở đi và kê khai tờ khai quyết toán năm của kỳ tính thuế năm 2021 trở đi thực hiện kê khai theo mẫu biểu của Thông tư số 80/2021/TT-BTC;

Nội dung cập nhật HTKK 4.6.4

1. Cập nhật thay đổi cơ quan thuế
– Hết hiệu lực các Chi cục Thuế sau:
– Chi cục Thuế Quận 2
– Chi cục Thuế Quận 9
– Chi cục Thuế Quận Thủ Đức
– Thêm mới: Chi cục Thuế thành phố Thủ Đức
– Thêm mới: Cục Thuế Doanh nghiệp lớn.
2. Cập nhật thay đổi địa bàn hành chính
– Cập nhật hết hiệu lực các địa bàn hành chính thuộc Quận 2, Quận 9, Quận Thủ Đức – Thành phố Hồ Chí Minh
– Thêm mới các địa bàn hành chính trực thuộc Thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung cập nhật HTKK 4.6.3

1. Nâng cấp các mẫu biểu tờ khai đáp ứng Thông tư số 105/2020/TT-BTC
– Nâng cấp mẫu biểu Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công (05-ĐK-TH-TCT)
– Bổ sung mẫu biểu Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công (20-ĐK-TH-TCT)
2. Nâng cấp các mẫu biểu tờ khai đáp ứng Thông tư số 40/2021/TT-BTC
– Nâng cấp mẫu biểu Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (01/XSBHĐC)
– Nâng cấp mẫu biểu Tờ khai thuế năm (01/TKN-CNKD)
– Nâng cấp mẫu biểu Tờ khai thuế đối với hoạt động kinh doanh, cá nhân kinh doanh (01/CNKD)
– Nâng cấp mẫu biểu Tờ khai thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản (01/TTS)
3. Nâng cấp ứng dụng đáp ứng việc thành lập Cục Thuế Doanh nghiệp lớn
– Cập nhật danh mục Cơ quan thuế, bổ sung như sau:
– Cục Thuế Doanh nghiệp lớn

Nội dung cập nhật HTKK 4.6.2

1. Miễn thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
Bổ sung Bản xác định số thuế được miễn theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 (01-1/PL-CNKD) đính kèm tờ khai 01/CNKD, 01/XSBHĐC, 01/BC-SDHĐ-CNKD, 01/TTS, 01/TKN-XSBHĐC, cụ thể như sau:
Tờ khai 01/CNKD:
• Đối với tờ khai Quý: Quý 3/2021, 4/2021
• Đối với tờ khai lần phát sinh: Từ ngày 01/07/2021 đến 31/12/2021
• Đối với tờ khai tháng: Từ tháng 07/2021 đến tháng 12/21021
Tờ khai 01/XSBHĐC:
• Đối với tờ khai Quý: Quý 3/2021, 4/2021
• Đối với tờ khai tháng: Từ tháng 07/2021 đến tháng 12/21021
Tờ khai 01/BC-SDHĐ-CNKD:
• Đối với tờ khai: Quý 3/2021, 4/2021
Tờ khai 01/TTS:
• Đối với tờ khai năm: Năm 2021
• Đối với tờ khai lần phát sinh: có thời gian kỳ thanh toán liên quan ngày 01/07/2021 đến 31/12/2021
Tờ khai 01/TKN-XSBHĐC:
• Đối với tờ khai năm: Năm 2021
2. Giảm thuế giá trị gia tăng
Bổ sung Phụ lục giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 đính kèm tờ khai 01/GTGT, 04/GTGT, cụ thể như sau:
Tờ khai 01/GTGT: Chi áp dụng cho “Hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường” với kỳ tính thuế tháng 11/2021, tháng 12/2021 và quý 4/2021
Tờ khai 04/GTGT: Chỉ áp dụng khi NNT khai trực tiếp, không áp dụng cho “Hoạt động thu hộ cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao” với kỳ tính thuế
• Đối với tờ khai tháng: tháng 11/2021, 12/2021
• Đối với tờ khai quý: quý 4/2021
• Đối với tờ khai lần phát sinh: Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 31/12/2021

Nội dung cập nhật HTKK 4.6.1

Nâng cấp ứng dụng bổ sung chức năng kê khai tờ khai “Dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (03/DL-HĐĐT)”: Hỗ trợ nhập, sửa, xóa, in, nhập lại, kết xuất XML, kết xuất Excel, tải báo cáo từ XML, tra cứu hướng dẫn kê khai từng chỉ tiêu

Trong thời đại kinh tế số phát triển mạnh như hiện nay, việc ứng dụng phần mềm HTKK để hỗ trợ kê khai đã góp phần đảm bảo sự nhanh nhạy, chính xác và bảo mật cho các cơ quan quản lý nhà nước. Cùng tìm hiểu kỹ hơn về phần mềm HTKK ngay dưới đây.

Phần mềm HTKK là gì?

HTKK là ký hiệu viết tắt của cụm từ Hỗ trợ kê khai. Đúng như tên gọi, đây là phần mềm được Tổng cục thuế cung cấp và phát hành miễn phí cho các doanh nghiệp dùng để tạo ra các tờ khai thuế có đính kèm mã vạch khi cần in ra. Từ đó giúp đơn giản hóa công tác kê khai thuế giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho công việc kế toán của các doanh nghiệp.

Với sự cải tiến và hoàn thiện qua nhiều phiên bản, đến nay, HTKK đã trở thành một công cụ hữu ích không thể thiếu đối với hoạt động kế toán nói riêng và cho các doanh nghiệp nói chung.

Ưu điểm khi dùng phần mềm HTKK

HTKK giúp đơn giản mọi thủ tục, tính linh hoạt cao

Trước đây, nếu như công việc kế toán khiến cho các kế toán viên hoặc người phụ trách các doanh nghiệp phải mất rất nhiều thời gian để đến trực tiếp cơ quan thuế tiến hành thủ tục kê khai thì đến nay, việc sử dụng HTKK đã rút gọn toàn bộ quá trình này. Bạn chỉ cần tải phần mềm HTKK, hoàn thiện các thông tin và số liệu trên phần mềm, với một vài thao tác đã có thể kết xuất ra văn bản mềm sau đó gửi bằng hình thức online đến cơ quan Thuế.

Ngoài ra, việc nộp thuế online còn có thể giúp các nhân viên kế toán hoặc người phụ trách linh động về thời gian mà không phụ thuộc giờ hành chính của cơ quan thuế. Chưa kể đến, họ sẽ không phải di chuyển cũng như mang theo hàng loạt sổ sách, giấy tờ nào khác như việc kê khai trực tiếp.

HTKK giúp tiết kiệm tối đa chi phí in ấn

Dù hoạt động trong lĩnh vực nào thì việc giảm thiểu các chi phí phát sinh sẽ luôn được đề cao và cân nhắc đối với các doanh nghiệp hiện nay. Trong khi đó, việc sử dụng phần mềm HTKK sẽ giúp các doanh nghiệp tiết kiệm tối đa chi phí in ấn hàng loạt giấy tờ, sổ sách, chứng từ. Doanh nghiệp chỉ cần lưu trữ văn bản mềm và gửi các báo cáo qua đường internet, mọi thủ tục sẽ được giải quyết.

Bên cạnh đó, việc thực hiện nộp thuế online khi sử dụng phần mềm HTKK cũng giúp bạn giảm một phần chi phí xử lý khi chẳng may làm thấc lạc, làm rách hay làm hỏng chứng từ, sổ sách.  Bạn có thể yêu cầu cơ quan quản lý cung cấp ngược lại dữ liệu mà mình đã gửi trước đây giúp nhanh chóng thủ tục và hiệu quả tăng đáng kể.

HTKK giúp tiết kiệm thời gian

Cùng với bài toán chi phí, vấn đề thời gian cũng được rất nhiều các doanh nghiệp ưu tiên và cân nhắc. Rõ ràng, việc báo cáo và kê khai thuế được rút gọn lại bằng cách gửi các văn bản qua internet khi tải ứng dụng phần mềm HTKK. Kế toán viên hoặc người phụ trách sẽ không cần phải tốn thời gian cho việc di chuyển đến cơ quan thuế, giảm thiểu thời gian chờ đợi để được tiếp đón, in ấn chứng từ, sổ sách. Vậy nên, doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được phần lớn thời gian cho các thủ tục cần thiết để dành cho các công việc khác.

Giúp doanh nghiệp nắm bắt và tiếp cận thời đại công nghệ số

Sử dụng phần mềm HTKK, chỉ với vài thao tác đơn giản, khối lượng công việc đã được giảm tải cho cả hai bên doanh nghiệp và cơ quan quản lý. Bên cạnh đó, trong quá trình sử dụng, phần mềm HTKK cũng luôn cập nhật và cải thiện liên tục để bảo toàn tính chính xác, kịp thời hỗ trợ cho các doanh nghiệp phục vụ công việc. Từ đó giúp doanh nghiệp có cơ hội nắm bắt và tiếp cận với các giao dịch điện tử bởi sự thông minh, tiện ích.

Với những ưu điểm và lợi ích tuyệt vời mà phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế đã và đang đem lại, doanh nghiệp của bạn cần tải phần mềm HTKK ngay hôm nay để giúp giảm tải những phát sinh không đáng có và nâng cao tối đa hiệu quả công việc.

Nguồn: gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Comments (9)

 1. Hiện tại tôi làm Thông báo phát hành hóa đơn cho MST 0303883266-061 trên HTKK phiên bản 4.6.5 không được, khi đăng nhập vào MST này, HTKK sẽ bị thoát ra ngay. Nhờ tổng đài hỗ trợ trường hợp này.

 2. Hiện tại tôi làm Thông báo phát hành hóa đơn cho MST 0303883266-061 trên HTKK phiên bản 4.6.5 không được, khi đăng nhập vào MST này, HTKK sẽ bị thoát ra ngay. Nhờ tổng đài hỗ trợ trường hợp này.

 3. Hiện tại tôi làm Thông báo phát hành hóa đơn cho MST : 0316496641 trên HTKK phiên bản 4.6.5 không được, khi đăng nhập vào MST này, HTKK sẽ bị thoát ra ngay. Nhờ tổng đài hỗ trợ trường hợp này. 0382456173

 4. Chào anh chị,

  Công ty mình đang khai thông tin đăng ký giảm trừ gia cảnh trên HTKK, nhờ HTKK hướng dẫn cụ thể thêm một số nội dung như sau:

  1. Khai lần 1 năm 2022 thì chọn trường nào để khai?
  Chọn “Thu nhập cá nhân” – “Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh”
  HAY
  Chọn “Thu nhập cá nhân” – “tờ khai 20-ĐK-TH-TCT”

  2. Người phụ thuộc đã có CMND/CCCD/hộ chiếu: có cần khai thông tin trong phần “Thông tin trên giấy khai sinh” không?

  3. Phần “Thông tin trên giấy khai sinh”:
  Số: là số đăng ký khai sinh hay số trích lục khai sinh
  Quyển số: nếu giấy khai sinh không thể hiện thì khai như thế nào
  Quốc gia/ Tỉnh/ tp/ phường xã: lấy thông tin nào (quê quán của NPT hay nơi đăng ký khai sinh)

  4. Thời gian tính giảm trừ: khai như thế nào?

 5. CÔNG TY THAI BÌNH DƯƠNG XIN HỎI LÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM HTKK TẢI PHIÊN BẢN MỚI NHẤT VỀ. MỞ ÚNG DỤNG LÊN VỪA ĐĂNG NHẬP MÃ SỐ THUẾ XONG LÀ ỨNG DỤNG TỰ THOÁT. MÌNH CÓ XEM CÁCH KHẮC PHỤC VÀ SỮA LỖI NHƯNG VẪN KHÔNG ĐƯỢC. KHÔNG BIẾT NGUYÊN NHÂN DO ĐÂU. CÓ THỂ KHẮC PHỤC DÙM MÌNH KHÔNG?.

 6. Hiện tại tôi làm Thông báo phát hành hóa đơn cho MST 0303883266-061 trên HTKK phiên bản 4.6.5 không được, khi đăng nhập vào MST này, HTKK sẽ bị thoát ra ngay. Nhờ tổng đài hỗ trợ trường hợp này.