Biểu mẫu đăng ký nộp thuế điện tử qua ngân hàng

Để hoàn tất thủ tục đăng ký Nộp thuế điện tử. NNT có thể liên hệ với các chi nhánh của BIDV, VTB, MB, VCB, AGR, ACB, SCB, STB, ABBANK, HDBANK, VPB, MSB, VIB, SHB, SEABANK, TPB, LIENVIET, MHB, OCEANBANK,...