Hướng dẫn báo giảm lao động qua cổng dịch vụ công BHXH

Khi có sự thay đổi về mặt nhân sự, doanh nghiệp sẽ phải làm thủ tục báo giảm bảo hiểm xã hội. Để thực hiện báo giảm bảo hiểm xã hội nên doanh nghiệp phải chuẩn bị đầy đủ hồ...