Hướng dẫn tạo tài khoản VssID

VssID là ứng dụng bảo hiểm xã hội số của BHXH Việt Nam, để sử dụng ứng dụng này, người tham gia BHXH cần đăng ký tài khoản cá nhân đăng nhập VssID. Dưới đây là 2 cách đăng ký...