Hướng dẫn báo tăng lao động trên cổng dịch vụ công BHXH

Báo tăng lao động là việc doanh nghiệp thực hiện khai báo với cơ quan Nhà nước mỗi khi có lao động phát sinh thêm lao động làm việc tại công ty. Việc báo tăng giúp cơ quan chức năng...