Hướng dẫn đăng ký chữ ký số khai hải quan điện tử

Hướng dẫn đăng ký chữ ký số khai hải quan điện tử mới nhất Đăng ký chữ ký số khai hải quan điện tử gồm 2 phần: Phần 1: Đăng ký Doanh nghiệp sử dụng chữ ký số Phần 2:...

Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ 1/11/2020

Lộ trình chuyển đổi từ việc sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử được thực hiện trong vòng 24 tháng, từ ngày 1/11/2018 đến 31/10/2020. Căn cứ vào Điều 36 của Nghị định...
Ad Widget

Quy trình thông báo tài khoản ngân hàng qua mạng

I. Đăng ký tài khoản truy cập Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp Các bước tạo tài khoản: - Kê khai thông tin - Xác thực qua email - Đăng nhập Bước 1: Nhập địa chỉ...