Tải phần mềm HTKK mới nhất

4.8/5 - (18 bình chọn)

Tải phần mềm Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản mới nhất tại đây.

Ngày phát hànhPhiên bảnTải bộ cài đặtHướng dẫn cài đặtHướng dẫn sử dụngNội dung cập nhật
26/01/20224.6.7Tải về (Link HTKK)
Tải về (Link Google Driver)
Hướng dẫn cài đặt HTKKHướng dẫn sử dụng HTKK Nội dung cập nhật
19/01/20224.6.6Tải về (Link HTKK)
Tải về (Link Google Driver)
Hướng dẫn cài đặt HTKKHướng dẫn sử dụng HTKKNội dung cập nhật
03/01/20224.6.5Tải về (Link HTKK)
Tải về (Link Google Driver)
Hướng dẫn cài đặt HTKKHướng dẫn sử dụng HTKKNội dung cập nhật
02/01/20224.6.4Tải về (Link HTKK)
Tải về (Link Google Driver)
Hướng dẫn cài đặt HTKK Hướng dẫn sử dụng HTKK Nội dung cập nhật
25/12/20214.6.3Tải về (Link HTKK)
Tải về (Link Google Driver)
Hướng dẫn cài đặt HTKK Hướng dẫn sử dụng HTKK Nội dung cập nhật
15/11/20214.6.2Tải về (Link HTKK)
Tải về (Link Google Driver)
Hướng dẫn cài đặt HTKKHướng dẫn sử dụng HTKK Nội dung cập nhật
08/11/2021
4.6.1Tải về (Link HTKK)
Tải về (Link Google Driver)
Hướng dẫn cài đặt HTKKHướng dẫn sử dụng HTKK Nội dung cập nhật
05/08/20214.5.9Tải về (Link Google Driver)
Tải về (Link HTKK)
Hướng dẫn cài đặt HTKKHướng dẫn sử dụng HTKKNội dung cập nhật
30/06/20214.5.8 Tải về
24/05/20214.5.7 Tải về
02/04/20214.5.6 Tải về
25/03/20214.5.5 Tải về
19/03/20214.5.4 Tải về
12/03/20214.5.3 Tải về
19/02/20214.5.2 Tải về
02/02/20214.5.1 Tải về

Nội dung cập nhật HTKK 4.6.7

1. Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp của cá nhân có thu nhập từ tiền công, tiền lương:
Cập nhật đối với trường hợp thay đổi thông tin đăng ký thuế thì không bắt buộc nhập “Loại giấy tờ tùy thân”.
2. Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước
Cập nhật xử lý khi NNT nộp đề nghị hoàn kết xuất từ ứng dụng HTKK nhận được cảnh báo “Loại thuế không tồn tại”
3. Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài (01/NTNN)
Cập nhật kiểm tra chỉ tiêu [12] phải nhỏ hơn hoặc bằng giá trị sau khi làm tròn từ số thập phân của giá trị ([10] x [11])
4. Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền công, tiền lương (20-ĐK-TH-TCT)
Cập nhật chức năng tải bảng kê

Nội dung cập nhật HTKK 4.6.6

Nâng cấp các mẫu biểu tờ khai theo lần phát sinh đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC, có hiệu lực từ 01/01/2022, bao gồm:
Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 04/GTGT, 05/GTGT.
Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu 02/TNDN, 04/TNDN, 05/TNDN, 06/TNDN.
Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu 01/TTĐB, 02/TTĐB.
Tờ khai thuế tài nguyên mẫu 01/TAIN.
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 04/CNV-TNCN, 04/ĐTV-TNCN, 04/TKQT-TNCN, 04/NNG-TNCN.
Tờ khai phí bảo vệ môi trường mẫu 01/PBVMT.
Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN, 03/NTNN.
Tờ khai dầu khí mẫu 03/TNDN-DK, 01/LNCN-PSC, 01/TAIN-DK, 01/TNDN-DK, 01/TNS-DK, 01-1/TNDN-VSP, 01/LNCN-VSP, 01/TK-VSP, 01-1/PTHU-VSP.
Tờ khai cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên mẫu 01/CTLNĐC.
Tờ khai lệ phí môn bài mẫu 01/LPMB.
Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước mẫu số 01/HT
Cập nhật hết hiệu lực các tờ khai mẫu cũ trước hiệu lực của Thông tư số 80/2021/TT-BTC: Tổ chức, cá nhân kê khai tờ khai tháng/quý/năm và lần phát sinh của kỳ tính thuế từ 01/01/2022 trở đi và kê khai tờ khai quyết toán năm của kỳ tính thuế năm 2021 trở đi thực hiện kê khai theo mẫu biểu của Thông tư số 80/2021/TT-BTC;

Nội dung cập nhật HTKK 4.6.5

1. Nâng cấp các mẫu biểu tờ khai theo lần phát sinh đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC, có hiệu lực từ 01/01/2022, bao gồm:
– Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 04/GTGT, 05/GTGT.Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu 02/TNDN, 04/TNDN, 05/TNDN, 06/TNDN.
– Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu 01/TTĐB, 02/TTĐB.
– Tờ khai thuế tài nguyên mẫu 01/TAIN.
– Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 04/CNV-TNCN, 04/ĐTV-TNCN, 04/TKQT-TNCN, 04/NNG-TNCN.
– Tờ khai phí bảo vệ môi trường mẫu 01/PBVMT.
– Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN, 03/NTNN.
– Tờ khai dầu khí mẫu 03/TNDN-DK, 01/LNCN-PSC, 01/TAIN-DK, 01/TNDN-DK, 01/TNS-DK, 01-1/TNDN-VSP, 01/LNCN-VSP, 01/TK-VSP, 01-1/PTHU-VSP.
– Tờ khai cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên mẫu 01/CTLNĐC.
– Tờ khai lệ phí môn bài mẫu 01/LPMB.
– Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước mẫu số 01/HT
– Cập nhật hết hiệu lực các tờ khai mẫu cũ trước hiệu lực của Thông tư số 80/2021/TT-BTC: Tổ chức, cá nhân kê khai tờ khai tháng/quý/năm và lần phát sinh của kỳ tính thuế từ 01/01/2022 trở đi và kê khai tờ khai quyết toán năm của kỳ tính thuế năm 2021 trở đi thực hiện kê khai theo mẫu biểu của Thông tư số 80/2021/TT-BTC;

Nội dung cập nhật HTKK 4.6.4

1. Cập nhật thay đổi cơ quan thuế
– Hết hiệu lực các Chi cục Thuế sau:
– Chi cục Thuế Quận 2
– Chi cục Thuế Quận 9
– Chi cục Thuế Quận Thủ Đức
– Thêm mới: Chi cục Thuế thành phố Thủ Đức
– Thêm mới: Cục Thuế Doanh nghiệp lớn.
2. Cập nhật thay đổi địa bàn hành chính
– Cập nhật hết hiệu lực các địa bàn hành chính thuộc Quận 2, Quận 9, Quận Thủ Đức – Thành phố Hồ Chí Minh
– Thêm mới các địa bàn hành chính trực thuộc Thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung cập nhật HTKK 4.6.3

1. Nâng cấp các mẫu biểu tờ khai đáp ứng Thông tư số 105/2020/TT-BTC
– Nâng cấp mẫu biểu Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công (05-ĐK-TH-TCT)
– Bổ sung mẫu biểu Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công (20-ĐK-TH-TCT)
2. Nâng cấp các mẫu biểu tờ khai đáp ứng Thông tư số 40/2021/TT-BTC
– Nâng cấp mẫu biểu Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (01/XSBHĐC)
– Nâng cấp mẫu biểu Tờ khai thuế năm (01/TKN-CNKD)
– Nâng cấp mẫu biểu Tờ khai thuế đối với hoạt động kinh doanh, cá nhân kinh doanh (01/CNKD)
– Nâng cấp mẫu biểu Tờ khai thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản (01/TTS)
3. Nâng cấp ứng dụng đáp ứng việc thành lập Cục Thuế Doanh nghiệp lớn
– Cập nhật danh mục Cơ quan thuế, bổ sung như sau:
– Cục Thuế Doanh nghiệp lớn

Nội dung cập nhật HTKK 4.6.2

1. Miễn thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
Bổ sung Bản xác định số thuế được miễn theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 (01-1/PL-CNKD) đính kèm tờ khai 01/CNKD, 01/XSBHĐC, 01/BC-SDHĐ-CNKD, 01/TTS, 01/TKN-XSBHĐC, cụ thể như sau:
Tờ khai 01/CNKD:
• Đối với tờ khai Quý: Quý 3/2021, 4/2021
• Đối với tờ khai lần phát sinh: Từ ngày 01/07/2021 đến 31/12/2021
• Đối với tờ khai tháng: Từ tháng 07/2021 đến tháng 12/21021
Tờ khai 01/XSBHĐC:
• Đối với tờ khai Quý: Quý 3/2021, 4/2021
• Đối với tờ khai tháng: Từ tháng 07/2021 đến tháng 12/21021
Tờ khai 01/BC-SDHĐ-CNKD:
• Đối với tờ khai: Quý 3/2021, 4/2021
Tờ khai 01/TTS:
• Đối với tờ khai năm: Năm 2021
• Đối với tờ khai lần phát sinh: có thời gian kỳ thanh toán liên quan ngày 01/07/2021 đến 31/12/2021
Tờ khai 01/TKN-XSBHĐC:
• Đối với tờ khai năm: Năm 2021
2. Giảm thuế giá trị gia tăng
Bổ sung Phụ lục giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 đính kèm tờ khai 01/GTGT, 04/GTGT, cụ thể như sau:
Tờ khai 01/GTGT: Chi áp dụng cho “Hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường” với kỳ tính thuế tháng 11/2021, tháng 12/2021 và quý 4/2021
Tờ khai 04/GTGT: Chỉ áp dụng khi NNT khai trực tiếp, không áp dụng cho “Hoạt động thu hộ cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao” với kỳ tính thuế
• Đối với tờ khai tháng: tháng 11/2021, 12/2021
• Đối với tờ khai quý: quý 4/2021
• Đối với tờ khai lần phát sinh: Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 31/12/2021

Nội dung cập nhật HTKK 4.6.1

Nâng cấp ứng dụng bổ sung chức năng kê khai tờ khai “Dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (03/DL-HĐĐT)”: Hỗ trợ nhập, sửa, xóa, in, nhập lại, kết xuất XML, kết xuất Excel, tải báo cáo từ XML, tra cứu hướng dẫn kê khai từng chỉ tiêu

Trong thời đại kinh tế số phát triển mạnh như hiện nay, việc ứng dụng phần mềm HTKK để hỗ trợ kê khai đã góp phần đảm bảo sự nhanh nhạy, chính xác và bảo mật cho các cơ quan quản lý nhà nước. Cùng tìm hiểu kỹ hơn về phần mềm HTKK ngay dưới đây.

Phần mềm HTKK là gì?

HTKK là ký hiệu viết tắt của cụm từ Hỗ trợ kê khai. Đúng như tên gọi, đây là phần mềm được Tổng cục thuế cung cấp và phát hành miễn phí cho các doanh nghiệp dùng để tạo ra các tờ khai thuế có đính kèm mã vạch khi cần in ra. Từ đó giúp đơn giản hóa công tác kê khai thuế giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho công việc kế toán của các doanh nghiệp.

Với sự cải tiến và hoàn thiện qua nhiều phiên bản, đến nay, HTKK đã trở thành một công cụ hữu ích không thể thiếu đối với hoạt động kế toán nói riêng và cho các doanh nghiệp nói chung.

Ưu điểm khi dùng phần mềm HTKK

HTKK giúp đơn giản mọi thủ tục, tính linh hoạt cao

Trước đây, nếu như công việc kế toán khiến cho các kế toán viên hoặc người phụ trách các doanh nghiệp phải mất rất nhiều thời gian để đến trực tiếp cơ quan thuế tiến hành thủ tục kê khai thì đến nay, việc sử dụng HTKK đã rút gọn toàn bộ quá trình này. Bạn chỉ cần tải phần mềm HTKK, hoàn thiện các thông tin và số liệu trên phần mềm, với một vài thao tác đã có thể kết xuất ra văn bản mềm sau đó gửi bằng hình thức online đến cơ quan Thuế.

Ngoài ra, việc nộp thuế online còn có thể giúp các nhân viên kế toán hoặc người phụ trách linh động về thời gian mà không phụ thuộc giờ hành chính của cơ quan thuế. Chưa kể đến, họ sẽ không phải di chuyển cũng như mang theo hàng loạt sổ sách, giấy tờ nào khác như việc kê khai trực tiếp.

HTKK giúp tiết kiệm tối đa chi phí in ấn

Dù hoạt động trong lĩnh vực nào thì việc giảm thiểu các chi phí phát sinh sẽ luôn được đề cao và cân nhắc đối với các doanh nghiệp hiện nay. Trong khi đó, việc sử dụng phần mềm HTKK sẽ giúp các doanh nghiệp tiết kiệm tối đa chi phí in ấn hàng loạt giấy tờ, sổ sách, chứng từ. Doanh nghiệp chỉ cần lưu trữ văn bản mềm và gửi các báo cáo qua đường internet, mọi thủ tục sẽ được giải quyết.

Bên cạnh đó, việc thực hiện nộp thuế online khi sử dụng phần mềm HTKK cũng giúp bạn giảm một phần chi phí xử lý khi chẳng may làm thấc lạc, làm rách hay làm hỏng chứng từ, sổ sách.  Bạn có thể yêu cầu cơ quan quản lý cung cấp ngược lại dữ liệu mà mình đã gửi trước đây giúp nhanh chóng thủ tục và hiệu quả tăng đáng kể.

HTKK giúp tiết kiệm thời gian

Cùng với bài toán chi phí, vấn đề thời gian cũng được rất nhiều các doanh nghiệp ưu tiên và cân nhắc. Rõ ràng, việc báo cáo và kê khai thuế được rút gọn lại bằng cách gửi các văn bản qua internet khi tải ứng dụng phần mềm HTKK. Kế toán viên hoặc người phụ trách sẽ không cần phải tốn thời gian cho việc di chuyển đến cơ quan thuế, giảm thiểu thời gian chờ đợi để được tiếp đón, in ấn chứng từ, sổ sách. Vậy nên, doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được phần lớn thời gian cho các thủ tục cần thiết để dành cho các công việc khác.

Giúp doanh nghiệp nắm bắt và tiếp cận thời đại công nghệ số

Sử dụng phần mềm HTKK, chỉ với vài thao tác đơn giản, khối lượng công việc đã được giảm tải cho cả hai bên doanh nghiệp và cơ quan quản lý. Bên cạnh đó, trong quá trình sử dụng, phần mềm HTKK cũng luôn cập nhật và cải thiện liên tục để bảo toàn tính chính xác, kịp thời hỗ trợ cho các doanh nghiệp phục vụ công việc. Từ đó giúp doanh nghiệp có cơ hội nắm bắt và tiếp cận với các giao dịch điện tử bởi sự thông minh, tiện ích.

Với những ưu điểm và lợi ích tuyệt vời mà phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế đã và đang đem lại, doanh nghiệp của bạn cần tải phần mềm HTKK ngay hôm nay để giúp giảm tải những phát sinh không đáng có và nâng cao tối đa hiệu quả công việc.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Comments (5)

  1. Hiện tại tôi làm Thông báo phát hành hóa đơn cho MST 0303883266-061 trên HTKK phiên bản 4.6.5 không được, khi đăng nhập vào MST này, HTKK sẽ bị thoát ra ngay. Nhờ tổng đài hỗ trợ trường hợp này.

  2. Hiện tại tôi làm Thông báo phát hành hóa đơn cho MST 0303883266-061 trên HTKK phiên bản 4.6.5 không được, khi đăng nhập vào MST này, HTKK sẽ bị thoát ra ngay. Nhờ tổng đài hỗ trợ trường hợp này.

  3. Hiện tại tôi làm Thông báo phát hành hóa đơn cho MST : 0316496641 trên HTKK phiên bản 4.6.5 không được, khi đăng nhập vào MST này, HTKK sẽ bị thoát ra ngay. Nhờ tổng đài hỗ trợ trường hợp này. 0382456173

Exit mobile version