Hướng dẫn ký chữ ký số trên file bằng phần mềm SignOffline

Chữ ký số điện tử hiện đã trở thành một công cụ quen thuộc và vô cùng hữu ích của không ít doanh nghiệp hoặc cá nhân trong việc ký các giấy tờ, văn bản kê khai thuế. Tuy nhiên,...