Hướng dẫn điều chỉnh mức đóng bhxh trên EFY

Từ 01/7/2022, mức lương tối thiều vùng tăng theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP. Mức lương tối thiểu tăng dẫn đến việc mức tiền lương đóng BHXH cũng sẽ thay đổi. Vậy thủ tục điều chỉnh tiền lương đóng BHXH khi tăng...