HTKK – Hỗ Trợ Kê Khai Thuế

NỘI DUNG NÂNG CẤP ỨNG DỤNG HTKK 4.5.9

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK mới nhất

5/5 - (1 bình chọn)

Cập nhật chức năng kê khai tờ khai bổ sung

Chức năng kê khai Tờ khai thuế giá trị gia tăng (04/GTGT)

Chức năng kê khai Tờ khai thuế tài nguyên tạm tính đối với dầu khí (01/TAIN-DK)

Chức năng đăng ký danh mục phí, lệ phí

Cập nhật đổi tên cơ quan thuế

Chức năng kê khai tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh (01/CNKD)

Exit mobile version